hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
judikátně-precedentnípříd.
…přitom samozřejmostí v jiných vyspělejších státech (nejen) Evropské unie, a navíc je v řadě zemí tento svobodný přístup dokonce zcela bezplatný. I neprávníkovi je patrně jasné, že znalost soudních rozhodnutí (resp. judikatury - tedy těch významnějších soudních rozhodnutí) je velice důležitá. A to i přes skutečnost, že u nás nemáme anglosaský "judikátně-precedentní" systém, ale evropský kontinentální - neprecedenční. I u nás z povahy věci samé platí, že kdo nezná pořádně judikaturu, nezná (a ani znát de facto nemůže) ani právo jako takové…Právo
2017
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   16 07 2024