Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
mikroregionálnípříd.
Ohniska dlouhodobé nezaměstnanosti vznikají z velké části jako důsledek regionálních a mikroregionálních problémů, vyplývajících převážně z minulého vývoje. To ale neznamená, že regionální úroveň míry nezaměstnanosti je jediným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou nezaměstnanost…Euro
1999
mikroregionálnípříd.
…měst shora uvedených ještě Olomouc, Zlín, Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice a Karlovy Vary a přibližně 150 mikroregionů, jejichž centry jsou všechna současná okresní města a ještě další města, většinou správní centra bývalých tzv. malých okresů. Mezoregionální úroveň je přitom vhodná ke konstrukci krajského zřízení, mikroregionální úroveň pro zřízení nejnižších "nadobecních" správních obvodů, okresů…ČNK_syn
1999
mikroregionálnípříd.
…Skandinávii a ve Francii. Nejnižší porodnost mají naopak konzervativní státy typu Itálie, kde ženy moc nepracují a podpora rané péče pokulhává. Vymírající Japonsko i proto nedávno vytvořilo půl miliónu nových míst v rané péči. Německo před deseti lety začalo více investovat do služeb pro rodiče dětí do tří let a mikroregionální analýzy potvrzují, že tím obrátilo trend klesající porodnosti…Právo
2018

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   16 07 2024