hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
průřezovostpodst. ž.
…v uzavřených skupinách Národního ústavu pro vzdělávání. | Kdo bude moci do té debaty vstupovat? | Má jít o odbornou debatu. Každopádně bych ale nechtěl, aby oblast matematiky řešili pouze matematici, oblast dějin pouze historici. Tak se nedoberete toho, co si myslím, že je fenoménem dnešní a budoucí doby. A to je průřezovost témat. Starý přístup, kdy byly pracovní skupiny, které izolovaně řešily obsahy jednotlivých oblastí vzdělávání, bych chtěl narušit. Nechci, aby rok a půl něco vznikalo a potom se s výsledkem seznámila veřejnost. Proto jsme taky řekli, že napřed uděláme základ Strategie vzdělávání 2030+ a následně povedeme otevřenou debatu o obsahu vzdělávání…Respekt
2019

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   27 02 2024