Jak citovat
cls

Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2023-09-29. <http://neologismy.cz/>.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
pravdoláskistapodst. m.
…z osmdesátých let (Jak se to tehdy říkávalo? "Chceme klid na práci"?). Nedivte se, chlapci, křiku v zasedacím sále. Příliš dlouho jste se nám tiše chechtali. Proto ten hluk. 3. Dát odpůrcům nějaké označení, vyčlenit je jako skupinu. Za dávných(?) dob to byli "živlové", dnes je nesmírně svůdným označením výraz "pravdoláskisté", odkazující na podezřelá kverulující individua Havlů, Halíků, Krausů, Sommerových a podobných notorických správňáků, kteří se nám pletou do politiky (respektive do toho, co si pod slovem politika představujeme). Pravda a láska jsou totiž výrazy, které v našich krajích zní jako nadávka. I když dnes na Mafiánském náměstí jsem získal naději…blog.ihned.cz
2010

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   27 09 2023