hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
pravdoláskistapodst. m.
…z osmdesátých let (Jak se to tehdy říkávalo? "Chceme klid na práci"?). Nedivte se, chlapci, křiku v zasedacím sále. Příliš dlouho jste se nám tiše chechtali. Proto ten hluk. 3. Dát odpůrcům nějaké označení, vyčlenit je jako skupinu. Za dávných(?) dob to byli "živlové", dnes je nesmírně svůdným označením výraz "pravdoláskisté", odkazující na podezřelá kverulující individua Havlů, Halíků, Krausů, Sommerových a podobných notorických správňáků, kteří se nám pletou do politiky (respektive do toho, co si pod slovem politika představujeme). Pravda a láska jsou totiž výrazy, které v našich krajích zní jako nadávka. I když dnes na Mafiánském náměstí jsem získal naději…blog.ihned.cz
2010
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   23 07 2024